ukázky prací
Z R E S T A U R O V A N É - V Ě Ž N Í - H O D I N O VÉ - S T R O J E - A - C I F E R N Í K Y
kliknutí na malý obrázek zobrazí větší fotografie
s komentářem
1 - kovaný věžní hodinový stroj z roku 1842

10 - dřevěný orloj v pokladně zámku Mnichovo Hradiště-------
Interiérový orloj Františka Planičky-----------------------------------------------------------------------------------------------secesní orloj na věži staré radnice v Litomyšli

11 - Jan Prokeš ze Sobotky 1864
2 - V. Krečmer, Vinohrady
12 - Restaurování kovaných věžních hodin Jezuitské koleje z roku 1711
3 - kovaný hodinový stroj - snad z první poloviny 19. stol., přestavěný r. 1883
13 - barokní kovaný věžní hodinový
stroj - zhotovený okolo r. 1740
14 - Rekonstrukce barokních ciferníků zámku Bečváry, Jezuitské koleje v Kutné Hoře a Hospitalu v Kuksu
5 - Ludvík Hainz 1908
15 - velký věžní hodinový stroj E. Liebinga, Wien, 1895
6 - Karel Adamec Čáslav
16 - generální oprava novodobého
hodinového stroje
7 - kovaný hodinový stroj z poč. 19. stol.
8 - Jan Janata z Poděbrad II. pol. 19. stol.
17 - zrestaurovaný nástěnný hodinový stroj z poč. 18. století
9 - hodiny kostela v Roprachticích
19 - ukázky osazení
natahovacího stroje
a synchronizačního zařízení
18 - unikátní dřevěný věžní hodinový stroj s dřevěným jednoručkovým ciferníkem - 18. stol.
20 - barokní věžní hodiny
II. poloviny 18.stol.
4 - pražský královský hodinář Sebastian Londensperger, 1764
21 - hodiny Michaela Christa z Šluknova - 1821
22 - Sebastian Londensperger 1774
22 - Bernhard Biswanger 1782
Katedrála sv. Víta
Staroměstský orloj