zpět na hlavní stránku
pracovní náplň
reference
ZPĚT na ukázky
nabídky oprav
objednávka prohlídky
svět za ciferníky
z historie hodin
adresa
Zrestaurovaný hodinový stroj
s připojeným automatickým natahovacím zařízením.
Na hřídele, na které se při natahování nasazovala natahovací klika,
jsou nasazeny rozetky s řetězy vedoucími dolů k elektromotorům.

Natahovací stroj a korekční zařízení - oboje ukryto uvnitř hodinové skříně v její dolní části.

Zařízení jsou viditelná pouze po otevření dvířek.Celé zařízení lze eventuelně demontovat a hodinový stroj uvést do původního stavu.

Jedno z provedení natahovacího stroje stojícího vedle hodinového stroje.

Lze jej kdykoliv demontovat a hodinový stroj opět natahovat ručně klikou.

Různá provedení záchytů kyvadla korekčního zařízení
v šachtě pod hodinovým strojem.

Princip zařízení je chráněn u Úřadu průmyslového vlastnictví v Praze.