zpět na hlavní stránku
pracovní náplň
reference
ZPĚT na ukázky
nabídky oprav
objednávka prohlídky
svět za ciferníky
z historie hodin
adresa
Věžní hodinový stroj z roku 1842 zhotovený kovářským tovaryšem Janem Kristenem. Před zrestaurováním téměř 50 let rezavěl zapomenut v koutě věže, ciferníky byly
z věže sejmuty a otvory pro ciferníky zazděny.
Rekonstrukce ciferniků
z nerezové oceli, ručky měděné.