nabídky oprav

Po předchozí dohodě, zpravidla telefonické, přijedeme nejprve mechanické věžní hodiny prohlédnout. Poté na základě této prohlídky zpracujeme nabídku na jejich opravu v několika možných variantách. Od eventuelní opravy na místě až po demontáž celých věžních hodin včetně ciferníků a cimbálů, jejich zrestaurování a zpětné osazení na místo. Nabízíme také možnost připojení přídavných systémů, které budou hodiny automaticky pravidelně natahovat a hlídat jejich chod tak, aby ukazovaly stále správný čas. Tento systém rovněž provádí automaticky změnu letního času na SEČ (zimní) a opačně. Součástí nabídky je zpravidla zpráva o stavu věžních hodin s fotodokumentací.

Ve Středočeském kraji a v Praze provádíme prohlídky mechanických věžních hodin za účelem vypracování nabídky bezplatně.

    Každá nabídka obsahuje návrh provedení potřebných prací a závazný rozpočet s uvedením jednotlivých položek. Ceny v rozpočtu uvedené platí vždy nejméně 1 rok.

Před započetím prací předložíme návrh smlouvy o dílo s navrženým termínem dokončení oprav. Ceny zahrnují náklady na dopravu, materiál a práce zhotovené subdodavateli. Cena za dílo bude uvedena ve smlouvě a je konečná. Jsem plátcem DPH.

O provedených pracích zhotovujeme závěrečnou restaurátorskou zprávu
s fotodokumentací a ke stroji ukládáme návod k údržbě, mazání a eventuelnímu seřizování hodinového stroje. Na námi provedené práce poskytujeme záruku 24 měsíců ode dne převzetí díla objednatelem. Dále poskytujeme pozáruční servis.

Proti případným škodám, vzniklým v souvislosti s prováděním zakázky, jsme pojištěni u České pojišťovny.

Příklad nabídky obsahující provedení oprav a úprav
Nabídka osazení pouze přídavného automatického korekčního zařízení k novějším elektrickým hodinovým strojům
Objednávka prohlídky a vypracování nabídky