Interiérový orloj samouka Františka Planičky z roku 1919
Původní, prakticky desolátní stav orloje. Celé části mechaniky a mnoho ukazatelů na lící orloje se nedochovalo
Funkční orloj po zrestaurování a rekonstrukci mechaniky a ciferníků v exposici Muzea v Ústí nad Orlicí
zpět na hlavní stránku
pracovní náplň
reference
ZPĚT na ukázky
nabídky oprav
objednávka prohlídky
svět za ciferníky
z historie hodin
adresa

Tento dřevěný orloj byl zhotoven pravděpodobně okolo poloviny 18. století. Je umístěn jako funkční exponát v pokladně zámku Mnichovo Hradiště. Traduje se, že ho vyrobili mniši zdejšího kapucínského kláštera. Orloj je umístěn ve dřevěné skříni o rozměrech 147 x 73 cm a hluboké 45cm, vpředu zakryté prosklenými dvířky. Rám vlastního orloje je zhotoven z dubového dřeva. Nese stopy změn v konstrukci orloje, které jsou svědkem toho, že orloj vznikal jako unikátní dílo, jehož koncepci jeho tvůrci několikrát během stavby měnili. V tomto rámu je osazeno 10 strojů - jeden stroj jicí a devět strojů, jejichž funkce je pravidelně spouštěna strojem jicím. Ozubená kola jsou zhotovena z tvrdých dřev, z velké části dřev ovocných stromů. Cevy pastorků jsou dřevěné nebo ocelové. Čepy ozubených kol jsou většinou ocelové, čepy hlavních kol, na kterých jsou zavěšena závaží, jsou dřevěné. Orloj má celkem 136 ozubených kol a pastorků.

Přední strana orloje volně znázorňuje architekturu hradu s věžemi se zakomponovanými rozličnými ciferníky. Obsahuje 50 pohyblivých nebo otáčejících se figur, 16 figur nepohyblivých a 9 pohyblivých zvířat (kukačku, hada, dva psy, jelena, laň, kance, zajíce a lišku). Figury znázorňují výjevy žánrové nebo výjevy biblické, a to jak starozákonní, tak novozákonní. Orloj průběžně ukazuje čas v hodinách a minutách, datum, den v týdnu a měsíc v roce, polohu slunce na obloze, fázi měsíce a různá znamení planetární a znamení zvěrokruhu. Ciferník nejvíce vpravo ukazuje celé hodiny a přetáčí se o jednu cifru při chodu stroje každou celou hodinu. Nad ciferníkem je pohyblivý lovecký výjev, vlevo od ciferníku postava - alegorie lásky, vpravo alegorie naděje. Pod ciferníkem smrt otáčí každou hodinu přesýpací hodiny.

Zadní strana orloje vyjmutého ze skříně.
Částečně rozebraný orloj během restaurování. Pohled zezadu na otáčivé kolo s Ježíšem a apoštoly.

Secesní orloj na věži staré radnice v Litomyšli

byl zhotoven čáslavským hodinářem Karlem Adamcem (starším) v listopadu roku 1907. Malbu vytvořil čáslavský malíř Ant. Růžička.

Orloj byl v roce 2001 opraven na místě.

Oprava mechaniky orloje, drobné opravy lícní strany. Vypracoání návodu k obsluze včetně výpočtu nutných periodických korekcí postavení Slunce a Měsíce na ekliptice.