Věžní hodiny zhotovené
Michaelem Christem ze Šluknova
roku 1821

Michael Christ gros und klein Uhr macher in Schluckenau Anno 1821

Na zrezivělém rámu stroje se dochoval nezřetelný nápis:

Anton Wondrak Richter
detail stejné části nápisu po zrestaurování
původní stav
po mnoho desetiletí nefunkčního hodinového stroje
příprava původního odstínu emailu podle
dochovaného zbytku původního nátěru
natahovací stroj ve dřevěné skříni, zde s odkrytým víkem
kompletmí skříň
Hodinový stroj a všechny ostatní části věžních hodin byly zrestaurovány do původního stavu a ke stroji byl přistaven natahovací stroj, který hodiny automaticky 2x denně natahuje. Synchronisační zařízení udržuje hodiny ve stále přesném chodu.
zbytky nápisu "und klein Uhr" na zrezivělém rámu
zpět na hlavní stránku
pracovní náplň
reference
ZPĚT na ukázky
nabídky oprav
objednávka prohlídky
svět za ciferníky
z historie hodin
adresa