svět za ciferníky
S V Ě T - Z A - H O D I N O V ÝM I - C I F E R N Í K Y

Za ciferníky věžních hodin, oddělený od vnějšího světa silnými zdmi, ztrouchnivělými dřevěnými schody a žebříky s chybějícími příčkami, přežívá zapomenutý svět. Šero, tma prožíznutá paprsky slunce, letité vrstvy prachu, ptačího trusu, staleté harampádí, cáry pavučin. Vyplašení holubi, ze spánku se probouzející rozčileně pískající netopýři. Někde uprostřed stojí v polorozpadlé skříni rozvážně tikající hodinový stroj, často ale již jen neživý mechanismus, vytrvale bojující s korozí a drzostí holubů.

 

Nebýt tikání hodinového stroje, jiné důkazy o plynutí času by tady nebylo možné najít. Proměny vnějšího světa sem téměř neproniknou.

Ferdinand Londensperger - stavitel těchto hodin, pocházel z proslulé pražské hodinářské rodiny Londenspergerů, která stavěla v 18. století věžní hodiny na nejvyšší uměleckořemeslné úrovni. Tento hodinový stroj je navíc zcela unikátní krásnou figurální výzdobou rámu - závěs kyvadla a svislé rohové pásnice jsou zakončeny bronzovými figurkami chimér - tvorů s rybím tělem a koňskou nebo lidskou hlavou.

Spíše než v muzeu - právě na tomto místě vzbuzuje starý hodinový stroj opravdovou úctu při představě, jakým dějinným událostem venku za zdí věže od dob svého vzniku již odměřoval čas.

 

Hodinové stroje na fotografiích jsou stále ještě ve stavu, kdy je lze zrestaurovat. Mnohým ale pro jejich špatný stav hrozí zánik.