NABÍDKA OSAZENÍ PŘÍDAVNÉHO AUTOMATICKÉHO KOREKČNÍHO ZAŘÍZENÍ, které automaticky udržuje věžní hodiny nastaveny na správný čas.
 
 

Každý kyvadlový věžní hodinový stroj je třeba pravidelně seřizovat, protože pracuje v podmínkách velmi proměnlivých - závislých na počasí a roční době. Z tohoto důvodu se hodinový stroj jednou pozdí, jindy předchází. Proto jsme pro věžní hodinové stroje vyvinuli přídavné automatické korekční zařízení, které se
po mnoha letech provozu osvědčilo jako velmi spolehlivé díky svému jednoduchému principu a použití kvalitních mechanických a elektronických součástí.

Toto zařízení udržuje stroj věžních hodin ve stále přesném chodu tím, že jej pravidelně
automaticky synchronisuje s řídícími elektronickými hodinami, které jsou napojeny prostřednictvím radiových vln na moderní evropský systém přesného času (přijímání DCF signálu, vysílaného v dlouhovlnném pásmu
z Frankfurtu n. Mohanem). Systém provádí rovněž automatické nastavení věžních hodin na letní čas a zpět na čas zimní (středoevropský). Korekční zařízení je konstruováno individuelně ke každému stroji jako přídavné. Na původním hodinovém stroji nejsou prováděny žádné přestavby a zařízení není na vlastním věžním hodinovém stroji téměř patrné. (Toto zařízení bylo původně vyvinuto pro staré, historicky cenné věžní hodinové stroje, lze jej eventuelně kdykoliv v budoucnosti beze stop demontovat.)

Zařízení pracuje automaticky a nevyžaduje žádnou údržbu. Jeho funkčnost není poškozena ani dlouhodobým výpadkem el. proudu. Princip tohoto zařízení máme chráněn u Úřadu průmyslového vlastnictví jako chráněný vzor pod č. 7870.

Zařízení se za léta osvědčilo jako funkčně spolehlivé
. Je mnoho let v provozu např. na zámcích Koloděje, Hořovice, Mnichovo Hradiště, Poděbrady, Sloupno, Bečváry, v kostelích v Nymburce, Jeřmanicích, Bezděkově, Smidarech, Klapém, Frýdku, Opolanech, Divišově, Bedřichově nebo v Čáslavi, na nové radnici v Náchodě, staré radnici v České Skalici, na radnicích
v Sadské, České Skalici, Vilémově, Střevači, Chrástu u Poříčan nebo Rožďalovicích a mnoha dalších místech.

 

nezávazná objednávka vypracování konkrétní nabídky--------
ZPĚT na hlavní stránku
ZPĚT na nabídky oprav