Staré věžní hodiny jsou vzácným dokladem obdivuhodné řemeslné úrovně našich předků a vývoje techniky
minulých staletí.

Ačkoliv jsou tyto hodiny cennými díly uměleckého řemesla, krásnými starožitnostmi, velmi rychle pokračuje jejich neustálá likvidace a z věží jich mizí každoročně veliké množství. Velká většina starých věžních hodin je dnes nahrazována stroji novými nebo znehodnocována radikálními přestavbami, ručkami namísto původních hodinových mechanismů otáčejí servomotory. Starobylé ciferníky na starobylých věžích jsou vyměňovány
za nevhodné ciferníky novodobé.

Opakujeme bohužel stejnou chybu, jaká se stala v průběhu 20. století ve vyspělých evropských zemích a došlo tak k poškození většiny evropských památek, jejichž součástí byly odedávna věžní hodiny. Demontáž historicky cenného hodinového stroje z věže a jeho nahrazení strojem moderním je nenahraditelným zničením vzácné památky a nevratným zásahem do originality a duše celé architektury.

Nenapravitelné škody, které takto vznikají, jsou navíc naprosto zbytečné. Prakticky každé staré věžní hodiny lze zrestaurovat a uvést znovu do provozu. I ty, které dnes vypadají snad jen jako hromada rezavého železa. Pokud hodinářské firmy, které se zabývají výrobou hodin nových, tvrdí opak, je to proto, že předmětem jejich podnikatelské činnosti je právě výměna starých hodin za nové. Náročným restaurováním a záchranou starých věžních hodin se nezabývají.

 

Staré věžní hodiny byly stavěny jako spolehlivé robustní stroje schopné pracovat po staletí v drsných podmínkách věží. Starých věžních hodinových strojů, které přestály nepřízeň osudu a dochovaly se až dodnes, mnoho nezůstalo. Ty, které se však dochovaly až do dnešních dnů, prokázaly neobyčejnou odolnost a spolehlivost a i když jsou dnes někdy ve velmi zanedbaném stavu, po pečlivém zrestaurování budou nepochybně pracovat znovu spolehlivě po další desítky let.

 

Úroveň techniky je dnes jistě zcela jiná, než byla v dobách, kdy byly tyto hodiny stavěny. To však
neznamená, že se staré věžní hodiny nemohou hodinám moderním rovnat. Moderní technika a elektronika dovoluje i tyto staré hodiny přizpůsobit dnešním požadavkům na moderní hodiny, to je přesnost a automatický chod. Po osazení "automatického kostelníka" - přídavného elektrického zařízení, které původní hodiny automaticky natahuje a seřizuje na stále přesný čas, se stanou takové staré věžní hodiny krásnou starožitnou památkou, která se funkčností a spolehlivostí zcela vyrovná hodinovým strojům moderním. Cenný starý hodinový stroj zůstane přitom zachován v původním stavu a ve své původní kráse.

     

Lze oprávněně předpokládat, že v důsledku neprozíravé likvidace starobylých věžních hodin se to málo, které se podaří zachovat na původním místě ve funkčním stavu, stane velmi vzácnou raritou. Historická hodnota takto zachráněných starých věžních hodin a ostatně i jejich faktická cena budou proto nepochybně rok od roku stoupat. Výměnou starých hodin za levnější elektronické je dnes možné někdy i ušetřit.
Škoda, vzniklá odstraněním krásných starých hodin, je ale nepoměrně vyšší a nevratná.

 

Především však - odbíjení hodin na věži, které řídí počítač, nemůže nikdy vnímavému člověku nahradit tóny zvonu, který rozeznívá, stejně jako před staletími, krásný mechanismus historického hodinového stroje.

Nenahraditelnou škodu, způsobenou výměnou starého hodinového stroje za nový, nenapraví ani umístění starého stroje do muzea. Starých hodin jsou muzea plná, ale jen málokdo se může pochlubit, že má na věži hodinový stroj, který ukazuje čas již několik set let...

 

Historická hodnota starého barokního hodinového stroje je dnes stejná, jako historická hodnota krásné barokní sochy. A vztah k historickým památkám není sentimentálním romantickým staromilstvím. Historické památky jsou svědectvím vysoké kulturní úrovně našich předků, našich prapradědů, úrovně, ze které čerpáme a od které se odvíjejí naše vlastní kulturní hodnoty. Stejně tak budou na těchto kulturních tradicích stavět i generace příští, budeme-li s kulturním dědictvím zacházet s úctou a zodpovědností.

  více o restaurování věžních hodin
--zpět