svět za ciferníky
S V Ě T - Z A - H O D I N O V Ý M I - C I F E R N Í K Y
Za ciferníky věžních hodin, oddělený od vnějšího světa silnými zdmi, ztrouchnivělými dřevěnými schody a žebříky s chybějícími příčkami, přežívá zapomenutý svět. Šero, tma prožíznutá paprsky slunce, letité vrstvy prachu, ptačího trusu, staleté harampádí, cáry pavučin. Vyplašení holubi, ze spánku se probouzející rozčileně pískající netopýři. Někde uprostřed stojí v polorozpadlé skříni rozvážně tikající hodinový stroj, často ale již jen neživý mechanismus, vytrvale bojující s korozí a drzostí holubů.
Tento hodinový stroj od pražského královského hodináře Sebastiana Londenspergera z roku 1776 je zcela v původním stavu. Jeden z nejkrásnějších strojů z konce baroka bude bohužel patrně zanedlouho
z věže odstraněn a nahrazen strojem moderním...
Nebýt tikání hodinového stroje, jiné důkazy o plynutí času by tady nebylo možné najít. Proměny vnějšího světa sem téměř neproniknou.
Hodinové stroje na fotografiích jsou stále v původním stavu. Mnohým bezprostředně hrozí zánik. Stejný osud asi čeká i tento hodinový stroj na fotografii nahoře z roku 1701 a to i přesto, že je součástí vzácného barokního architektonického komplexu......
Spíše než v muzeu - právě na tomto místě vzbuzuje starý hodinový stroj opravdovou úctu při představě, jakým dějinným událostem venku za zdí věže od dob svého vzniku již odměřoval čas.